Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Bambuk gönüburçly ammar gutusy islendik wagtda dürli zatlary saklap biler

Gysga düşündiriş:

[Dürli ululyklar]:Bu ammar gutusy durmuş zerurlyklaryňyzy doly kanagatlandyryp biler we islegleriňize görä öndürilip bilner.

[Çydamly we özüne çekiji]:Bambuk çalt ösýär we dowamly bolýar.Livingaşaýyş jaýynda, ýatylýan otagda, aşhanada we hammamda stol, düşek stoly, tekjäni we öý bezegi hökmünde ulanyp boljak gaty material.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

[Dürli ululyklar]:Bu ammar gutusy durmuş zerurlyklaryňyzy doly kanagatlandyryp biler we islegleriňize görä öndürilip bilner.

[Çydamly we özüne çekiji]:Bambuk çalt ösýär we dowamly bolýar.Livingaşaýyş jaýynda, ýatylýan otagda, aşhanada we hammamda stol, düşek stoly, tekjäni we öý bezegi hökmünde ulanyp boljak gaty material.

[Nähili ulanmak]:Islegleriňize görä ulanyň;ýatylýan otagda şaý-sepleri (monjuklar we halkalar) goýup, kosmetika serişdelerini (dyrnak çalmak we pomada ýaly) tertipläp bilersiňiz;otagda iňňeleri, sapaklary we tabaklary goýup bilersiňiz;ofisde ruçkalary, kagyz klipleri we ştapel ýerleşdirip bilersiňiz.Aşhanada tagamly çüýşeleri, saçak gaplaryny, käseleri, iň gowy görýän iýmit iýmitleriňiz - energiýa barlary ýa-da belok barlary, granola ýa-da garylan tagamly biskwitler, biskwitler ýa-da biskwitler saklap bilersiňiz, çörek bişirmek üçin enjamlary saklamak hem aňsat.Çyzgyda ýa-da iş stolunda ýerleşdirip bolýar.

shounahe-02-1

[Qualityokary hilli]:100% ýokary hilli bambuk saklaýyş gutulary, gaty agaç bezeg gutularyny we çekme ammarlaryny çalşyp biljek tebigy, täzelenip bilýän we çydamly alternatiwalardyr.Bambuk tegmillere, yslara we bakteriýalara tebigy garşylygy bar we daşky gurşawa zyýanly däldir.Bitarap sabyn we suw bilen arassalamak we ýumşak çygly mata bilen arassalamak aňsat;Iň gowy netijeler üçin gowy guradyň

Wersiýa 07769
Ölçegi 230 * 152 * 64mm
Ses 22.4m³
Bölüm HK
Material Bambuk
Reňk Tebigy
Kartonyň ululygy 465 * 240 * 150mm
Gaplamak Adaty gaplama
Adingüklemek 6PCS / CTN
MOQ 2000
Töleg Depozit hökmünde 30% TT, B / L göçürmesine garşy 70% TT
Eltip beriş senesi 45 gün, täze sargyt 60 gün gaýtalaň
Jemi agram Takmynan 1kg
Logotip Önümlere müşderiniň marka nyşany getirilip bilner

Arza

Bu tebigy bambuk saklaýyş gutusy ownuk ýerleri ýa-da köp adamly aşhana ýerlerini aňsatlyk bilen tertipläp we bulaşyklygyň öňüni alyp biler.Hasaplaýjylar, şkaflar, azyk saklaýan şkaflar we ş.m. şkaflary tertipli saklaň we bulaşyklygy ýok ediň;tutuş maşgala üçin ulanylyp bilner, öý ofisleri, senetçilik otaglary, ýatylýan otaglar, hammam, kir ýuwmak / umumy otaglar we garaageslar üçin ulanylyp bilner;jaýlar, kwartiralar, kwartiralar, umumy ýaşaýyş jaýlary, kerwenler, kabinalar we kempir üçin örän amatly


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.