Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Lomaý lomaý, häzirki zaman bambuk bukulýan ykjam üç gatly aýakgap tekjesi

Gysga düşündiriş:

【Premium Natural superior ýokary dagdan phyllostachys pubescens tarapyndan öndürilen agaç aýakgap tekjesi, daşky gurşaw laklary arkaly çyglylygy we çyglylygy subut edýär.

Ine Gowy ussatlyk la Eliňize degmezlik üçin laminat we burç ýakylýar;Jemi togalan dizaýny bilen ösen X görnüşli çarçuwa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

【Premium Natural】ýokary dagdan ýokary derejeli durnuklylyk we berklik bilen phyllostachys pubescens tarapyndan ýasalan agaç aýakgap tekjesi, daşky gurşaw laklary arkaly çyglylygy we çyglylygy subut edýär;

Ine Gowy ussatlyk】Eliňize degmezlik üçin laminat we burç ýakylýar;Jemi togalan dizaýny bilen ösen X görnüşli çarçuwa

【Amaly guramaçy】Diňe aýakgap ýassygy ýaly däl, eýsem kitaplar, küýze ekmek we ş.m.

DSC_4782

Port Göçme dizaýn parts Nol bölekleri gurnamak we bukulyp bilinýän dizaýn, wagtyňyzy goýmakdan tygşytlaýar 【Mega kuwwaty daily Gündelik zerurlyklaryňyza laýyk gelýän 3 gatly aýakgap taýajyk agajy.

【Qualityokary hilli material】 Bu aýakgap tekjesi 100% tebigy bambukdan ýasalýar, durnukly, çydamly, zähersiz we ekologiýa taýdan arassa.

Installation pleönekeý gurnama installation Gurnama gurallary talap edilmeýär we çylşyrymly bölekler ýok.Ulanmak üçin aýakgap tekjesini açyň.Amatly we wagt tygşytlaýjy.

【Owadan we amaly】 Aýakgap tekjesini otaga, hammamda ýa-da koridorda ýerleşdirip bolýar.Diňe aýakgaplary, kitaplary ýa-da gazylan ösümlikleri gurap bilmän, otagyň bezegini hem gurup bilýär.

Stil Dürli görnüşler】 Aýakgap tekeriniň dürli reňkleri we ululyklary bar, otagyň stiline görä zerur aýakgap tekjesini saýlap bilersiňiz.

Wersiýa 8309
Ölçegi 600 * 316 * 625mm
Ses  
Bölüm mm
Material Bambuk
Reňk Tebigy reňk
Kartonyň ululygy 1PC / CTN 775 * 615 * 70mm
Gaplamak  
Adingüklemek  
MOQ 2000
Töleg  
Eltip beriş senesi Depozit tölegini alandan 60 gün soň
Jemi agram  
Logotip Custöriteleşdirilen LOGO

Arza

Highokary hilli bambukdan ýasalanlygy onuň berkligini üpjün edýär.Ony balkonda içerde-de, daşarda-da ulanyp bolýar, sebäbi çydamly tekiz ýer çyglylyga çydamly.

Slatyň aralyklary, hatda beýik ökjeli aýakgaplaryň her görnüşi üçin örän amatlydyr.Diňe bir aýakgap ýassygy däl, eýsem zerur zatlaryň hemmesini tertiplemek, girelgäňizi, şkafyňyzy, umumy ýaşaýyş jaýyňyzy, eýwanyňyzy, palçyk we garaageyňyzy bulaşyklykdan uzaklaşdyrmak üçin ammar ýassygy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.