Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Qualityokary hilli ekologiýa taýdan arassa bambukdan ýasalan aýakgap tekjesi

Gysga düşündiriş:

Aýakgabyňyzy döwrebap we owadan dizaýn edilen “Oceanstar 3-derejeli bambuk aýakgap tekjesi” bilen tertipli saklaň.

Her derejedäki açyk çyzyk, aýakgabyň ysyny azaltmak üçin aýakgaplaryň arasynda howa geçmegine mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýakgabyňyzy döwrebap we owadan dizaýn edilen “Oceanstar 3-derejeli bambuk aýakgap tekjesi” bilen tertipli saklaň.

Her derejedäki açyk çyzyk, aýakgabyň ysyny azaltmak üçin aýakgaplaryň arasynda howa geçmegine mümkinçilik berýär.

“Oceanstar” aýakgap tekjesini sowgat ýa-da öz öýüňiz üçin ulanyň.

Aýakgap tekeriniň häzirki zaman görnüşi we dizaýny hiç wagt könelmeýär we aýakgap görnüşini öwýär

Aýakgap tekjesi estetiki taýdan ýakymly görünmek üçin tegelek tutawaçlar bilen bezelendir.

Bu dizaýn, aýakgap tekjesini herekete getirende has rahatlyk we aňsat göterijilik hödürleýär.

DSC_4801

Mundan başga-da, bu tegelek gyralar daşalýan mahaly şikes ýetmeginiň öňüni alýar.

Her bir derejedäki optimal howa aýlanyşygyny güýçlendirmek we ysyň döremeginiň öňüni almak üçin çyzylan dizaýn bar.

Köp gatlak, aýakgap kolleksiýaňyza goşmaça öý goş-golamlaryňyzyň kolleksiýasyny saklamak üçin ulanylyp bilner.

Mundan başga-da, bu dizaýn, aýakgap tekjesini öý gurşawyňyza döwrebap görnüş berýär.

Aýakgap tekjesiniň ykjam ululygy ony öýdäki islendik ýer üçin amatly edýär.

Jaýyňyzyň islendik burçuna ýa-da çukuryna gabat gelip biler.Mundan başga-da, ýeňil bolup, öýüň hemme ýerinde aňsat götermäge mümkinçilik berýär.

Wersiýa 8302
Ölçegi 500 * 300 * 500mm
Ses  
Bölüm mm
Material Bambuk
Reňk Tebigy reňk
Kartonyň ululygy 5PC / CTN 520 * 460 * 325mm
Gaplamak  
Adingüklemek  
MOQ 2000
Töleg  
Eltip beriş senesi Depozit tölegini alandan 60 gün soň
Jemi agram  
Logotip Custöriteleşdirilen LOGO

Arza

Bu aýakgap tekjesini dürli ýerlere ýa-da boşluklara laýyklaşdyrmak üçin 3 dürli usulda ulanyp bolýar.Boýuň pesligini saklamak we oturgyç ýaly bir zadyň aşagynda saklamak mümkinçiligini bermek ýa-da iki dürli otagda ýa-da ammarda aýratynlykda ulanmak üçin bu aýakgap tekjesini dik ýerlerde dikläp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.