Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Lomaý durnuk tebigat bambuk ammar kitap tekjesi we gül stendiniň tekjesi

Gysga düşündiriş:

Reňk we ululyk talap edilişi ýaly düzülip bilner.

Jaýyň islendik otagy üçin özüne çekiji ammar çözgüdi we ýeriňizi tebigy arassa saklaň.

Magazinesurnallary, gazetleri, polotensalary we aňsat girmäge mätäç zatlary saklamak üçin ajaýyp.

Bu raf, nirede goýjakdygyňyza garamazdan derrew ajaýyp ammar bilen üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

【STYLISH BAMBOO LEANING LADDER SHELF 3 3 derejeli açyk tekjeler bilen aýratynlyklar, bu merdiwan tekjesi gündelik zerur zatlaryňyzy we bezegleriňizi tertipli saklamak bilen dikligine saklanylýan giňişligi artdyryp biler. Bu kitap tekjesi kitaplar, bezeg bölekleri, surat çarçuwalary, magazinesurnallar üçin, Ösümlikler we başgalar. Okuwda, ýatylýan otagda ýa-da ofisde ajaýyp kitap tekjesi hökmünde.ýa-da yzarlaýan ösümlik tekjesi hökmünde balkona ýerleşdirseňiz, bag alyň.

AT MATERIAL】: 100% tebigy bambukdan ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalan bu bambuk kitapçasy durnukly, çydamly, zähersiz, hapalanmaz we owadan görünýär.

DSC_4716

【TILT L BASE DIZAYN】: Tekstiň ähli gatlaklary 90 ° burçda diwara egilýär, ýa-da ýeke özi durup bilýär , Bu dizaýn diňe bir özüne çekiji bolman, diwary ýykmakdan hem saklanýar, islän ýeriňize goýup bilersiňiz

【MULTI-ULANMAK】: Bu ammar zaly, myhman otagy, ýatylýan otag, balkon we ş.m. ýerleşdirmek üçin amatly.Şeýle hem 3 derejeli bambukdan ýasalan gap we ammar tekjesi köp ýerlerde hajathana, polotensalar, güneşler, aýakgaplar, kitaplar, ösümlikler, ysly zatlar we ownuk enjamlary ýerleşdirmek üçin amatly bolar.Hyzmat möhletini uzaltmak üçin ýokary çyglylyk şertlerinde uzak wagtlap ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

【ASSEMBLY WE DIMENSION】 accessorieshli esbaplar we düşnükli görkezmeler bar.Assemblyygnagy diňe tagallasyz tamamlap bilersiňiz.

Wersiýa 8539
Ölçegi 500 * 250 * 950 mm
Ses  
Bölüm mm
Material Bambuk
Reňk Tebigy reňk ýa-da geýim
Kartonyň ululygy 520 * 300 * 50 mm
Gaplamak Düzeltmegi kabul ediň, Poly sumka;Ak guty;Reňk gutusy;PVC guty.
Adingüklemek  
MOQ 1000
Töleg  
Eltip beriş senesi Depozit tölegini alandan 60 gün soň
Jemi agram  
Logotip Custöriteleşdirilen LOGO

Goýmalar

Reňk we ululyk talap edilişi ýaly düzülip bilner.

Jaýyň islendik otagy üçin özüne çekiji ammar çözgüdi we ýeriňizi tebigy arassa saklaň.

Magazinesurnallary, gazetleri, polotensalary we aňsat girmäge mätäç zatlary saklamak üçin ajaýyp.

Bu raf, nirede goýjakdygyňyza garamazdan derrew ajaýyp ammar bilen üpjün edýär.

Has öndürijilikli we has tertipli iş meýdanyna syýahatyňyzy başlaň.

Köpugurly;Gowy baha;Önümli;Birnäçe stil

Livingaşaýyş otagy, restoran, söwda merkezi, dükan we ş.m. üçin giňden ulanylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.