Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Bambuk uglerod polatdan ýakymly ysly dik, iki derejeli gap-gaç saklaýan gap

Gysga düşündiriş:

Tekjäniň ýaýy poslamak aňsat däl uglerod polatdan ýasalýar.Has güýçli we has durnuk inedördül polat turbalary ulanýarys.Blacker ýüzüne ak-gara sepilip bilner.Tekst ýokary hilli bambukdan, arassa tebigy materiallardan, saglyk we howpsuzlyk, has ýokary durnuklylyk, içi boş dizaýn, suw ýygnamagy, howa çalşygy we çygly çydamlylykdan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tekjäniň ýaýy poslamak aňsat däl uglerod polatdan ýasalýar.Has güýçli we has durnuk inedördül polat turbalary ulanýarys.Blacker ýüzüne ak-gara sepilip bilner.Tekst ýokary hilli bambukdan, arassa tebigy materiallardan, saglyk we howpsuzlyk, has ýokary durnuklylyk, içi boş dizaýn, suw ýygnamagy, howa çalşygy we çygly çydamlylykdan ýasalýar.

Dizaýn ýönekeý, arassalamak we gurmak aňsat.

Tekstde has köp zat saklap bilýän we şkaf we aşhana saklanýan ýerleri has köp ulanyp boljak iki tekjäniň özboluşly dizaýny kabul edilýär.

Bu dizaýn, has amatly we amatly ýer goşup, aşhanaňyz ýa-da öý burçuňyz üçin örän amatlydyr.Gerek ýeriňizde derrew ammar dörediň.Tekstimiziň ululygy öýüňizdäki şkaflaryň we şkaflaryň köpüsiniň burçlary üçin ajaýyp.

shounajia03-4

Gurmak ýönekeý, deşikleri deňlemek we sekiz nurbady berkitmek üçin bary-ýogy bäş minut gerek.

Wersiýa 202001
Ölçegi 375 * 200 * 212mm
Ses 159m³
Bölüm HK
Material Bambuk + Uglerod polat
Reňk Tebigy we reňkli lak + Ak uglerod polat
Kartonyň ululygy 525 * 448 * 445 mm
Gaplamak Adaty gaplama
Adingüklemek 20PCS / CTN
MOQ 2000PCS
Töleg Depozit hökmünde 30% TT, B / L göçürmesine garşy 70% TT
Eltip beriş senesi 45 gün, täze sargyt 60 gün gaýtalaň
Jemi agram Takmynan 2kg
Logotip Önümlere müşderiniň marka nyşany getirilip bilner

Arza

Aşhanada giňden ulanylýan, tagamly çüýşeleri, tabaklary, tabaklary, käseleri we beýleki ajaýyp farforlary guramak üçin örän amatlydyr.Şeýle hem kosmetika we kitaplary ýatylýan otaga ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem ofislerde, okuwlarda, hammamlarda we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner.Hasaplaýjylarda, stollarda we şkaflarda ulanmak üçin örän amatly we islendik ýerde diýen ýaly goşmaça ammar döredip biler.Tekjelerimiz ajaýyp we nepis, güneşleriňizi saklap we görkezip bilersiňiz.Onuň ýönekeý stili aşhana otaglaryňyzy owadanlaşdyrýar we jaýyňyza has güýçli dizaýn duýgusyny goşýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.