Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Tebigy bambuk nahar saçagy / aşhana stoly / stol / ýygnak stoly

Gysga düşündiriş:

Stoluň ýokarsy agaçdan has kyn we dykyz, geýmek we deformasiýa etmek aňsat däl saýlanan ýokary hilli bambukdan ýasalýar.Stol aýaklary näzik we ýylmanak material gurluşy bilen gaýyndan ýasalýar.

Tebigy bambuk nagyşlary, her dokumasy ýuka, gaty owadan we düýbünden tebigy we ekologiýa taýdan arassa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Stoluň ýokarsy agaçdan has kyn we dykyz, geýmek we deformasiýa etmek aňsat däl saýlanan ýokary hilli bambukdan ýasalýar.Stol aýaklary näzik we ýylmanak material gurluşy bilen gaýyndan ýasalýar.

Tebigy bambuk nagyşlary, her dokumasy ýuka, gaty owadan we düýbünden tebigy we ekologiýa taýdan arassa.

UV örtükleri ekologiýa taýdan arassa we howpsuz, iş stoluna gyzgyn käse goýlanda suw bellikleri peýda bolmaz.

Bambuk tagtasy mör-möjekleriň we çyglylygyň öňüni alyp bilýän gidrotermiki karbonizasiýa bejergisinden geçýär.

zhuozi-07-4

Döwrebap we ýönekeý stil, çylşyrymly dizaýndan dynyň, nahar saçagynyň ýönekeý çyzgy stili otaga minimalistik duýgy getirýär, giňişligiňizi arassa, ýönekeý we amatly görkezýär.

Kosmos tygşytlaýjy stol, kiçijik ýerler ýa-da naharhanalar üçin amatly 2-den 4-e çenli adam ýerleşip biler.

Arassalamak ýönekeý we amatly, biraz çygly ýumşak mata we ýumşak ýuwujy serişde bilen süpürilip bilner

10 minutlyk gurnama: simpleönekeý görkezmeleri we sanly bölekleri ulanyp, bu tablisany birnäçe ädimde düzüp bilersiňiz.Necessaryhli zerur enjamlary öz içine alýar.

Wersiýa D017
Ölçegi 1200 * 750 * 700mm
Ses 680m³
Bölüm mm
Material Bambuk ýa-da agaç
Reňk Tebigy
Kartonyň ululygy 1210 * 760 * 74mm
Gaplamak Düzeltmäni kabul ediň, Poly halta; Ak guty; Reňk gutusy; PVC guty; paket görkezmesi
Adingüklemek 1PC / CTN
MOQ 1000
Töleg Depozit hökmünde 30% TT, B / L göçürmesine garşy 70% TT
Eltip beriş senesi Depozit tölegini alandan 60 gün soň
Jemi agram Takmynan 13 kg
Logotip Custöriteleşdirilen LOGO

Arza

Bu häzirki zaman bambuk stoly köptaraply we köp halatlarda ulanylyp bilner.Kiçijik aşhana nahar saçagy, okuwda kompýuter stoly, ýazuw stoly ýa-da myhman otagynda oýun stoly hökmünde ulanmak üçin örän amatly.

Mundan başga-da, çagalaryň okuw stoly, aýalyň geýinýän stoly, ykjam iş stoly, stol, kiçi konferensiýa stoly hökmünde ulanylyp bilner we öýde ýa-da öý ofisinde ulanylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.